Keten Consult   

 
SCM Assessment
Prijs

Keten Consult biedt u de mogelijkheid om samen met u vast te stellen welke verbeteringen binnen uw toeleveringsketen mogelijk zijn, door de toepassing van SCM-concepten en de daarbij ondersteunende ICT-middelen.

 

Langs drie sporen zal uw uitgangspositie in kaart worden gebracht. Deze onderling met elkaar in relatie staande sporen zijn:

 

Klanten en producten Welke klanten/producten leveren u de meest opbrengst en winst op? Welke service geeft u aan welke klanten en beantwoordt u hiermee aan hun verwachtingen?

 

Kosten en tijd van operationele processen In hoeverre zijn uw eigen operationele processen debet aan het tekort schieten van uw logistieke performance?

 

Leveranciersrelaties en performance In welke mate wordt uw logistieke performance beïnvloed door de performance van uw leveranciers?

 

Op basis van het verkregen inzicht in de voor uw bedrijf specifieke situatie kunnen de juiste prioriteiten worden gesteld voor verandering.
[Terug naar het overzicht]