Keten Consult   

 

Welkom op de website van Keten Consult.

 

Keten Consult is een onafhankelijk adviesbureau dat organisaties begeleidt bij het definiĆ«ren en realiseren van doelstellingen ten behoeve van het verbeteren van hen operationele processen.

 

Wat heeft Keten Consult u te bieden?

We zien het allemaal om ons heen gebeuren. Klanten worden individueler en veeleisender. Tot voor kort was men bij het kiezen van de kleur van de nieuwe auto tevreden met een aanbod van een beperkt aantal basiskleuren, vandaag de dag moet bijna het gehele kleurenspectrum tot de keuzemogelijkheid behoren. Hoe speelt u in op deze veranderende behoeften, zonder dat uw operationele kosten de pan uit rijzen?

 

In de visie van Keten Consult ligt de sleutel om dit te bereiken in een verbeterde afstemming van de activiteiten, gericht op planning, besturing en uitvoering van de operationele processen op de raakvlakken tussen de afzonderlijke schakels in de toeleveringsketen.

 

Vanuit dit gedachtegoed, dat zijn oorsprong vindt in de Supply Chain Management, worden methoden en technieken gebruikt die het mogelijk maken om de integratie tussen afdelingen binnen uw eigen organisatie en de samenwerking met aanpalende organisaties in uw toeleveringsketen te verbeteren. Deze verbeteringen gaan veelal gepaard met ingrijpende veranderingen in uw informatievoorziening.

 

De bijdrage van Keten Consult aan dit veranderingsproces is enerzijds richtinggevend, vanuit de rol van inhoudelijk adviseur, anderzijds realiserend, vanuit de rol van projectmanager. Voor meer informatie verwijs ik u naar de op deze website omschreven diensten.